تماس با ما


آدرس : استان خراسان رضوی - مشهد - بلوار سجاد - نبش سجاد 1 - ساختمان روزنامه قدس - طبقه دوم - مرکز سرمایه گذاری و مشارکت آستان قدس رضوی
تلفن : 37662580-051
کد پستی : 577-91735
map