نظر سنجی
نظرتان در خصوص نحوه مشارکت آستان قدس چیست؟
   
خوب
ضعیف
متوسط


 
تصاویر پیشرفت پروژه بزرگ مشهد مال در پایان مهر93
تصاویر پیشرفت پروژه بزرگ مشهد مال در پایان مهر93
عکاس:   تاریخ بارگذاری: 1393/9/1 شنبه
تصاویر از پروژه پاژ
تصاویر از پروژه پاژ
عکاس:   تاریخ بارگذاری: 1392/11/23 چهارشنبه
بازدید آبان ماه از پروژه مشارکتی اطلس
بازدید آبان ماه از پروژه مشارکتی اطلس
عکاس:   تاریخ بارگذاری: 1392/8/30 پنجشنبه
تصاویر پروژه بهار
تصاویر پروژه بهار
عکاس:   تاریخ بارگذاری: 1392/7/15 دوشنبه
 
تعداد بازديد اين صفحه: 1050