نظر سنجی
نظرتان در خصوص نحوه مشارکت آستان قدس چیست؟
   
خوب
ضعیف
متوسط


 
پیشرفت فیزیکی پروژه مشارکتی  جهان مال

پیشرفت فیزیکی پروژه مشارکتی جهان مال

با توجه به گزارش ماهیانه منتهی به شهریورماه 1395 پروژه جهان مال (سایت A) دارای حدود 9 پیشرفت می باشد.
1395/7/19 دوشنبه
پیشرفت پروژه مشارکتی پاژ (مرکز مالی و اقتصادی مشهد)

پیشرفت پروژه مشارکتی پاژ (مرکز مالی و اقتصادی مشهد)

با توجه به گزارش ماهیانه منتهی به شهریورماه 1395 پروژه پاژ دارای 92درصد پیشرفت می باشد.
1395/7/19 دوشنبه
پیشرفت پروژه  مشارکتی مجتمع  تجاری اطلس

پیشرفت پروژه مشارکتی مجتمع تجاری اطلس

با توجه به گزارش ماهیانه منتهی به شهریور95 و همچنین بررسی صورت گرفته پروژه تجاری اطلس به 82 درصد پیشرفت رسیده است.
1395/7/19 دوشنبه
پیشرفت پروژه تجاری و اقامتی بهار

پیشرفت پروژه تجاری و اقامتی بهار

پروژه تجاری و اقامتی بهار با زیربنای بالغ بر 38000 متر مربع واقع در خیابان شیرازی،حاشیه شارستان دارای 95درصد پیشرفت فیزیکی می باشد.
1395/7/19 دوشنبه
پیشرفت پروژه  مشارکتی مجتمع  تجاری و اداری سرو

پیشرفت پروژه مشارکتی مجتمع تجاری و اداری سرو

با توجه به گزارش ماهیانه منتهی به شهریور ماه 1395،پروژه تجاری و اداری سرو دارای 98 درصد پیشرفت است.
1395/7/19 دوشنبه
پیشرفت برج  مسکونی قدس (رضوان)

پیشرفت برج مسکونی قدس (رضوان)

با توجه به گزارش ماهیانه منتهی به شهریورماه 1395 مجتمع مسکونی قدس دارای 43 درصد پیشرفت می باشد.
1395/7/19 دوشنبه
پیشرفت پروژه  مشارکتی مجتمع مسکونی قدس (بلوار جانباز)

پیشرفت پروژه مشارکتی مجتمع مسکونی قدس (بلوار جانباز)

با توجه به گزارش ماهیانه منتهی به شهریورماه 1395 مجتمع مسکونی قدس دارای 99 درصد پیشرفت می باشد.
1395/7/19 دوشنبه
پیشرفت پروژه  مشارکتی مجتمع مسکونی شمس (بلوار جانباز)

پیشرفت پروژه مشارکتی مجتمع مسکونی شمس (بلوار جانباز)

با توجه به گزارش ماهیانه منتهی به شهریورماه 1395 مجتمع مسکونی شمس دارای 75 درصد پیشرفت می باشد.
1395/7/19 دوشنبه
پیشرفت پروژه  مشارکتی مجتمع مسکونی فاز4  بلوار جانباز

پیشرفت پروژه مشارکتی مجتمع مسکونی فاز4 بلوار جانباز

با توجه به گزارش ماهیانه منتهی به شهریورماه 1395 مجتمع مسکونی فاز4 جانباز دارای 82درصد پیشرفت می باشد.
1395/7/19 دوشنبه
پیشرفت پروژه بازسازی و مرمت مغازه های بازارچه شاهی یزد

پیشرفت پروژه بازسازی و مرمت مغازه های بازارچه شاهی یزد

با توجه به گزارش ماهیانه منتهی به شهریورماه 1395، پروژه دارای 100درصد پیشرفت فیزیکی می باشد.
1395/7/19 دوشنبه
 
تعداد بازديد اين صفحه: 22589