معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري

 • نام زمين: زمین حضرتی
  آدرس : ابتدای خیابان نواب صفوی، در مجارت بازار حضرتی
  نام منطقه: ثامن
  نوع كاربري پيشنهادي: كاربري تجاري و اقامتي
  دانلود فايل مشخصات زمينDownload

 • نام زمين: زمین شهرک آقا مصطفی
  آدرس : بزرگراه غدیر،روبروی شهرک شهید بهشتی
  نام منطقه: منطقه6
  نوع كاربري پيشنهادي: كاربري تجاري خدماتي
  دانلود فايل مشخصات زمينDownload

 • نام زمين: زمین نبش کوهسنگی 6
  آدرس : خیابان کوهسنگی،نبش کوهسنگی 6
  نام منطقه: منطقه 8
  نوع كاربري پيشنهادي: كاربري تجاري و مطب پزشكان
  دانلود فايل مشخصات زمينDownload

 • نام زمين: زمین سابق روزنامه قدس
  آدرس : خیابان دستغیب،نرسیده به چهارراه سجاد روبروی مسکن و شهرسازی
  نام منطقه: منطقه یک
  نوع كاربري پيشنهادي: كاربري تجاري و اداري
  دانلود فايل مشخصات زمينDownload

 • نام زمين: زمین انتهای بلوار امامت
  آدرس : 75 متری امام علی، بعداز میدان قائم، تقاطع بلوار امام علی و بلوار امامت
  نام منطقه: منطقه11
  نوع كاربري پيشنهادي: كاربري تجاري
  دانلود فايل مشخصات زمينDownload
12>>>

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر