فرصت هاي سرمايه گذاري-كاربري تجاري و اداري

  • نام زمين: زمین سابق روزنامه قدس
    آدرس: خیابان دستغیب،نرسیده به چهارراه سجاد روبروی مسکن و شهرسازی
    نام منطقه: منطقه یک
    نوع كاربري پيشنهادي: كاربري تجاري و اداري
    دانلود فايل مشخصات زمينDownload

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر