فرصت هاي سرمايه گذاري-كاربري تجاري و مطب پزشكان

 • نام زمين: زمین نبش کوهسنگی 6
  آدرس: خیابان کوهسنگی،نبش کوهسنگی 6
  نام منطقه: منطقه 8
  نوع كاربري پيشنهادي: كاربري تجاري و مطب پزشكان
  دانلود فايل مشخصات زمينDownload

 • نام زمين: زمین خیابان دانشگاه(کفایی)
  آدرس: خیابان دانشگاه، بعد از تقاطع کفایی، زمین فعلی شرکت عمران و قدس رضوی
  نام منطقه: منطقه 1
  نوع كاربري پيشنهادي: كاربري تجاري و مطب پزشكان
  دانلود فايل مشخصات زمينDownload

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر