فرصت هاي سرمايه گذاري- كاربري تجاري و اقامتي

 • نام زمين: زمین حضرتی
  آدرس: ابتدای خیابان نواب صفوی، در مجارت بازار حضرتی
  نام منطقه: ثامن
  نوع كاربري پيشنهادي: كاربري تجاري و اقامتي
  دانلود فايل مشخصات زمينDownload

 • نام زمين: زمین گاراژ حریر باف
  آدرس: خیابان دانش غربی، نبش دانش غربی5
  نام منطقه: منطقه 8
  نوع كاربري پيشنهادي: كاربري تجاري و اقامتي
  دانلود فايل مشخصات زمينDownload

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر