نظر سنجی
نظرتان در خصوص نحوه مشارکت آستان قدس چیست؟
   
خوب
ضعیف
متوسط


 
نحوه مشارکت آستان قدس با بخش خصوصی: مشارکت آستان قدس رضوی با سرمایه گذاران بخش خصوصی در سه گام ذیل صورت می گیرد.
گام اول:تقاضای سرمایه گذار،احراز صلاحیت ایشان،اخذ تاییدیه کمیسیون مشارکتها و استعلام قیمت زمین؛

در این روش پس از اینکه زمین مورد نظر(معرفی شده از لیست فرصتهای سرمایه گذاری آستان قدس رضوی و یا شناسایی شده توسط سرمایه گذار) مشخص گردید پس از احراز صلاحیت سرمایه گذار و توافق اولیه برای نسبت مشارکت،مراتب جهت اخذ مصوبه کمیسیون محترم مشارکتهای آستان قدس رضوی و تایید قائم مقام محترم تولیت عظمای آستان قدس رضوی مطرح و سپس قیمت زمین از کمیسیون محترم نرخگذاری آستان قدس رضوی استعلام و به سرمایه گذار اعلام می گردد.

گام دوم:تعیین سهم الشرکه ها،تنظیم قرارداد واگذاری منافع استیجاری و انعقاد قرارداد مشارکت؛

در این مرحله با تنظیم قرارداد واگذاری منافع استیجاری، سرمایه گذار نسبت به پرداخت سهم الشرکه خود از ارزش زمین مورد مشارکت به آستان قدس رضوی اقدام می نماید و سپس نسبت به تنظیم و مبادله قرارداد مشارکت اجرای پروژه به نسبت سهم الشرکه توافق شده اقدام خواهد شد.

گام سوم:پرداخت هزینه های پروژه و ایجاد شرکت پروژه؛

کلیه هزینه های پروژه اعم از هزینه های صدور پروانه ساختمانی،پایانکار مربوط به شهرداری و هزینه های طراحی،تهیه نقشه های معماری و اجرایی پروژه و کلیه هزینه های ساخت ابنیه و... توسط طرفین به نسبت سهم الشرکه در قالب ایجاد شرکت پروژه یا هیات اجرایی پروژه قابل پرداخت می باشد.


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 4549